و من اناری می کنم دانه به دل می گویم خوب بود این مردم دانه های دلشان پیدا بود
 

 

صد آه اگر کشیدم سایه ای را صفتی ندادم

 

 یک بار اگر بوسیدم تو هزاران بار بوسیدی

 

                                  این راه ما بود این راه ما بود این راه ما بود

 

صد آه اگر کشیدم سایه ای را صفتی ندادم

 

 صد بار اگر بوسیدی من هزاران بار بوسیدم

 

                             این راه من بود این راه من بود این راه من بود

 

 با اقتباس از شهیار قنبری.

 

+ نوشته شده در  ساعت 19  توسط یوگی و دوستان  |