و من اناری می کنم دانه به دل می گویم خوب بود این مردم دانه های دلشان پیدا بود
 

مجموعه مقالات اقتصاد و اقتصاد شهری

 

این مجموعه مقالات برای علاقه مندان به کاربردهای علم اقتصاد و حوزه تخصصی اقتصادی شهری و به طور خاص برای علاقه مندان به برنامه ریزی شهری و منطقه ای مفید می باشد. این مجموعه شامل 129 مقاله تخصصی اقتصادی می باشد که از سایتهای مرتبط  در اینترنت گردآوری شده اند.

 

دریافت اصل مجموعه مقالات

 

همچنین عناوین این مجموعه عبارتند از:

 

 1.     A Study of Factors Affecting Gold Price Based on a Neuro-Fuzzy Model of Forecast

2.     Quarterly Journal of Economic Researches 2005 Autumn No.3- Vol. 5

3.     Quarterly Journal of Economic Researches Vol: 5, No.4, Winter 2006

4.     Quarterly Journal of the Economic Research Vol: 6, No.1, 2006, Spring

5.     Quarterly Journal of the Economic Research Vol: 6, No.2, 2006, Summer

6.     Quarterly Journal of the Economic Research Vol: 6, No.4, Winter, 2006

7.     Quarterly Journal of Economic Researches No.13 Autumn 2004

8.     نحوه توزیع فقر در خانوارهای ایرانی 1379-1371

9.     Quarterly Journal of Economic Researches No.14 Winter 2004-2005

10. برآورد کشش تقاضای بنزین با استفاده از مدل سری زمانی ساختاری و مفهوم روند ضمنی

11. در " هاروارد " چه ديدم ؟

12. بررسی و مقایسه بهره وری گروه های مختلف صنعتی کوچک و بزرگ ایران

13. تورم و پس انداز خانوارهای ایرانی استان فارس

14. ارزیابی روشهای تعدیل جدول داده – ستانده در ایران

15. همگرایی اقتصادی- منطقه ای و تاثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی

16. آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکار شده برای رفتار عقلایی مصرف کنندگان خانوارهای شهری

17. جهانی شدن ؛پذیرش یا آمادگی

18. an quantitative analysis of circular flow of Iranian economy based on social accounting matrix 1996

19. بررسی اثرات جهانی شدن بر تجارت خارجی ایران

20. بررسی کشش پذیری تقاضای سوخت در حمل و نقل زمینی کشور

21. مشکل اطلاعات نامتقارن در کالاهای اعتباری و نقش آموزه های دینی در آن

22. نقش و ابعاد اقتصاد فضا درمحاسبه جداول داده- ستانده منطقه ای: پدیده فراموش در ایران

23. بررسی همگرایی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران 1380-1362

24. یکپارچی تجاری ایران با کشورهای عضو اکو: کاربرد یک مدل جاذبه

25. بررسی رابطه بین توزیع در آمد و افزایش تولید در اقتصاد ایران به کمک ماتریس حسابداری اجتماعی

26. construction of regional input-output by the use of grit methodology : isfahan province

27. تجزیه و تحلیل روابط متقابل صنعت حمل و نقل ریلی با سایر بخشهای اقتصادی به کمک جدول داده- ستانده

28. تاثیر متغیرهای اقتصادی بر مشارکت مردم در انتخابات ایران

29. اثر مخارج عمرانی دولت بر فقر زدایی در مناطق روستایی ایران

30. سیاستهای بلند مدت صادرات انرژی بر اساس الگوی بهینه سازی جریان انرژی

31. تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات میگو با استفاده از سیستم معادلات همزمان در ایران

32. تخمین سرمایه نیروی انسانی بر مبنای متوسط سالهای تحصیل نیروی کار ایران 1379-1345

33. ارزیابی اقتصادی انرژی خورشیدی در مقایسه با نیروگاه دیزلی

34. بررسی تحلیلی ساختار صنعتی و مزیت نسبی صنایع استان مازندران

35. تاثیر آزاد سازی اقتصاد بر اشتغال بخش صنعت ایران 1382-1352

  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 18  توسط یوگی و دوستان  |