و من اناری می کنم دانه به دل می گویم خوب بود این مردم دانه های دلشان پیدا بود
 

مجموعه مقالات شهر و زلزله

 

این قسمت از وبلاگ به موضوع کلیدی زلزله در شهر اختصاص دارد. این مقالات صرفا در جهت دسترسی سریعتر علاقه مندان به این موضوع گردآوری شده است. مقالات بیشتر از دید عمران هستند تا شهرسازی. این مجموعه مقالات شامل 130 مجموعه مقاله تخصصی می باشد.

 

دریافت اصل مجموعه مقالات

 

1.     پیش بینی توزیع مکان پس لرزه ها با استفاده از شبکه عصبی خود سازمان یافته کوهونن و مثالی از زمین لرزه 26 ژانویه 2001 گوجرات هند،زمین لرزه بوژ

2.     ارزیابی عملکرد سازه های قاب خمشی فولادی با دستورالعمل FEMA 351 

3.     مروری بر مدلهای فیزیکی ارائه شده برای مکانیزم پس لرزه ها

4.     صنعت بیمه کشور و مدیریت ریسک سوانح طبیعی،اهداف و چالشها

5.     اهمیت کاربرد منحنی های شکنندگی در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای مخازن فولادی نفت

6.     تحلیل مقدماتی زمین لرزه پنجم آذر 1379 باکو در جمهوری آذربایجان

7.     نقدی بر فرآیند طرح و اجرای ساختمانهای اسکلت فولادی کشور

8.     آزمایشهای ارتعاش اجباری در سدهای خاکی

9.     معرفی مدل یک بانک اطلاعاتی برای راه اندازی یک سیستم اطلاعاتی لرزه ای

10.  بررسی وضعیت اقتصادی- اجتماعی ترکیه قبل و پس از زلزله 17 اوت 1999 ایزمیت

11.   بررسی ضوابط طراحی لرزه ای موجود پیرامون مخازن ذخیره سازی مایعات بر اساس تحلیل دینامیکی

12.  زمین لرزه بیستم سپتامبر1999 تایوان

13.     معرفی دستورالعمل ملی برای بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود

14.  بررسی تطبیقی مدیریت بحران و پیش بینی بحران زلزله

15.   بررسی رفتار بادبند با اعضای خارج از مرکز با یک ترکیب جدید

16.    مروری بر الگوریتم کنترل بهینه آبی یانگ

17.     بررسی ایمنی ساختمانهای طرح شده توسط آیین نامه بتن ایران

18.   تقویت قابهای خمشی فولادی با استفاده از مهاربند

19.  اهمیت پردازش صحیح دادهای شتابنگاری برای برآورد رده خاک ساختگاه

20.  برنامه ریزی برای دستیابی به سیستم جامع مدیریت بحران

21. تاثیر ریزدانه غیرچسبنده بر مقاومت روانگرایی ماسه ها

22.تعیین معادله حرکت دینامیکی سیستمهای سازه ای دارای کمربند خرپایی

23.  افزایش دقت روشهای انتگرال گیری مستقیم ویلسون و نیومارک با استفاده از روش بردار بار پسماند

24. بررسی ناپایداریهای ژئوتکنیکی بررسی تاثیر شرایط ساختگاهی و عملکرد پی ساختمانها در زلزله 17 اوت 1999 ایزمیت ترکیه

25.  بررسی زلزله شناختی،زلزله شناختی مهندسی و پردازش داده های شتابنگاری زلزله 17 اوت1999 ایزمیت (گولجوک،کوجائلی) ترکیه

26. توزیع فراکتالی توزیع شکستگی ها در گستره گسل لرزه ای اردکول

27.     نقد و بررسی ضوابط آیین نامه زلزله ایران درمورد سازه های ترکیبی در ارتفاع

28.  مقایسه رفتار قابهای مهاربندی شده زانویی با هم مرکز

29.    تخمین بیشینه شتاب با استفاده ازشبیه سازی جنبش نیرومند زمین

30. بررسی خواص غیر خطی در ساختگاهای زلزله چنگوره-آوج و تعیین پارامترهای دینامیکی ساختگاه با استفاده از تحلیل بازگشتی

31.  مطالعه پارامترهای چشمه زمین لرزه های حوزه البرز مرکزی و مناطق همجوار

32.  کنترل ایمنی سازه ای مهار شده به شکل خارج از مرکز توسط تحلیل استاتیکی غیر خطی

33.ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای آجری در ایران

34.  پهنه بندی زمین شناسی مهندسی استان لرستان( پهنه بندی خاکهای واگرا)

35.   نگاهی اجمالی بر فلسفه های طراحی مقاوم

36.    مدلسازی میانقاب مصالح بنایی به کمک نرم افزارهای متداول طراحی سازه

37.   پژوهشی بر جنبشهای نو زمین ساختی و میدان تنش در پهنه گذار میان مکران و زاگرس

38.  بررسی مقدماتی لرزه خیزی ،لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه – گسلش در پهنه بندی استان اربیل

39. محاسبه پارامترهای دینامیکی زلزله 12 نوامبر1999 دوزجه ترکیه

40.    تاثیر نوع گسل ،بزرگای زلزله و اثر فاصله برای گسلش ناهمگن بر حرکات توانمند زمین در حوزه نزدیک گسل

41.    بررسی میزان جابجایی و آهنگ لغزش در بخش میانی پهنه گسلی کوهبنان منطقه زرند جنوب خاور ایران مرکزی

42.   محاسبه مقادیر مشخصه سیستمهای دینامیکی با میرایی نامتناسب (روشهای پیشنهادی)

43. مدلسازی کامپیوتری و تحلیل غیر خطی اتصالات صلب رایج در ایران

44.     برآورد مشخصات دینامیکی سدهای خاکی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

45.    آثار پالس ضربه موجود در نگاشت زلزله بم بر روی میراگرهای ویسکوالاستیک

46. تحلیل لرزه زمین ساختی سیستم گسله و بررسی زلزله های زمستان79-78 کاشمر

47.  طرح کاهش آثار و ساختار مدیریت بحران زمین لرزه (بررسی یک مجتمع بهداشتی- درمانی)

48.     طیفهای ارتجاعی و غیر ارتجاعی زلزله های ایران

49. .بهسازی لرزه ای یک ساختمان هفت طبقه بتن مسلح موجود به کمک بادبندهای فولادی هم محور

50.   تعیین شاخصهای تغییر مکان بین طبقه ای با ارائه یک الگوریتم جدید در طیف نقطه تسلیم

51.   بررسی رفتار سازه های فولادی تحت اثر زلزله سطح بهره برداری و محدوده حاشیه امن رفتار ارتجاعی در آنها

52. اثر P-delta در تحليل ديناميکی سازه ها تحليل مرتبه دوم سازه ها تحت بارهای ديناميکی

53.میراگرهای مایع تنظیم شده برای کنترل غیر فعال سازه ها

54.  کاربرد تحليل هيلبرت در پردازش سيگنال های زلزله (ثبت شده در شبکه ملی لرزه نگاری ايران)

55. بررسی خواص آماری سینگالهای زلزله برای تشخیص زمین لرزه از انفجارهای مصنوعی

56.   یک روش معکوس برای تعیین خواص دینامیکی قابهای برشی دوبعدی و سه بعدی

57. مطالعه رفتار لرزه ای ستونهای مشبک با بست افقی با استفاده از تحلیلهای خطی و غیر خطی استاتیکی

58. مشکلات تهران در مقابله با زلزله از دیدگاه برنامه ریزی و طراحی شهری و راهکارهایی برای حل آنها

59.  شروعی بر حل تانسور گشتاور لرزه های ایران با استفاده از داده های شبکه ملی باند پهن لرزه نگاری ایران(insn)

60.بررسی رفتار اعضاء واتصالات ساختمانهای بتنی در زلزله 17 اوت 1999 ایزمیت ترکیه

61.   بررسی لرزه زمین ساختی و تحلیل راستای بردار لغزش در ناحیه دریاچه ارومیه

62.  بررسی طیفهای ارتجاعی و غیر ارتجاعی زلزله های ایران

63.    تأثير تير سخت کننده فوقانی بر رفتار ديوار برشی کوپله

64.    مطالعه مناطق تنش در پهنه لرزه خیز شمال ایران

65.    ارزیابی محاسباتی شکست ستون کوتاه در هنگام زلزله

66.    طراحی سازه ها با استفاده از انرژی بر اساس مکانيسم تسليم

67.     بررسی گسیختگی های ناشی از زمین لرزه ششم آذر 1384جزیره قشم

68.     بررسی تانسورهای گشتاور زمین لرزه 5 دیماه بم

69.   رفتار ساختمانهای استان قزوین و همدان در برابر زلزله چنگوره و روشهای بازسازی آن

70.    بررسی قابهای مهاربندی شده واگرای متشکل از تیر پیوند لانه زنبوری

71.   ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل بتنی موجود به کمک تحلیل دینامیکی غیر خطی

72.  بررسی انرژی زمین لرزه در تعدای قاب خمشی بتن مسلح

73.      گسل رازک و عوارض ریخت زمین ساختی مرتبط با آن

74.  روش طیف ظرفیت برای تحلیل غیر خطی سازه ها

75. مطالعه تحلیل رفتار هیسترزیس ستونهای با قید افقی تحت بارهای رفت و برگشتی

76.مطالعه پارامترهای زلزله شناسی و اثر ساختگاهی با استفاده از نگاشتهای زلزله داهوئیه زرند

77.  بررسی وضعیت خطرپذیری لرزه ای شهر تهران

78.    پل دره سعید آباد شهر تبریز و نیاز مبرم به بهسازی

79. چگونگی جنبش در راسته های شمالی- جنوبی از کواترنر پسین تا عهد حاضر در کوهپایه تهران

80.   بررسی ارتعاشات مانا و نامانا درایستگاه حسن آباد متروی تهران

81. بررسی عملکرد ساختمانهای بتنی قاب خمشی با اهمیت زیاد طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 ایران در مقابل زلزله های MCE,DBE

82.  جنبشهای زلزله شناسی و مهندسی زمین لرزه فیروزآباد با بزرگای Mw=6.2

83.  بررسی رفتار تونلها در برابر زلزله

84.   بررسی اثر طول نشیمنگاهها درطراحی لرزه ای پلها

85. بررسی مقدماتی پتانسیل وقوع روانگرایی در شهر کرمان

86...........

87.    استفاده از روش نسبت طیفی وابسته به ساختگاه مرجع در بررسی اثر خاستگاه و طبقه بندی آن در شهر تهران

88. تعیین ساختار لرزه ای پوسته در ناحیه مشهد بر اساس تابع انتقال گیرنده لرزه ای امواج تراکمی

89.  تحلیل سیستمهای ثانویه با میرایی متناسب تحت اثر مولفه های چند گانه زلزله با روش مد تغییر مکان

90.      ارزیابی پارامترهای دینامیکی زمینلرزه 1/4/81 چنگوره ثبت شده در شبکه ملی لرزه نگاری ایران

91.      بررسی مقدماتی لغزش 27 مرداد 1381 جاده لشکرک به فشم

92.      .گزارش مقدماتی زمین لرزه 19/4/82 زرین دشت

93.      بررسی علل ضعف اجرای ساختمانهای فولادی در کشور

94.      ارزیابی زمین لرزه 1/4/1381 چنگوره و پس لرزه های آن

95.      بررسی خسارت وارد بر ساختمانهای اسکلت فلزی در زمین لرزه اول تیرماه 1381 چنگوره (آوج)

96.      بررسی مقدماتی پارامترهای جنبش نیرومند زمین لرزه 4 اسفند 1383 زرند

97.      ریز پهنه بندی لرزه ای جنوب تهران از دیدگاه اثرهای ساختگاه

98.      تابع انتقال گيرنده لرزه ای و کاربرد آن در محاسبه ساختار پوسته و جبه بالايی

99.      پدیده های زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی زلزله فروردبن 85 درب آستانه

100. خسارات وارد بر ساختمانهای خشتی و مصالح بنايی در زمين لرزه اول تيرماه ۱۳۸۱ چنگوره (آوج)

101. رفتار،تحلیل و مدلسازی لرزه ای مخازن هوایی بتنی

102. تغییر شکلهای سطحی ناشی از زمین لرزه 14 اسفندماه 1383 داهوییه- زرند

103. استفاده از ماتریس سختی دینامیکی در تحلیل دینامیکی و مطالعه توزیع نرخ کرنش در قابها

104. بررسی پاسخهای قابهای با نامنظمی جرم در ارتفاع با روش تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی مدی

105. بررسی زلزله شناسی مهندسی مهندسی لرزه 6/9/84 جزیره قشم خلیج فارس

106. شناسایی زمین لغزشهای ناشی از زلزله 8/3/1383 فیروزآباد- کجور

107. هندسه گسیختگی های گسلی پدید آمده در زمین لرزه اول تیرماه 1381 منطقه آوج

108. بررسی و پردازش داده های شتابنگاری زمین لرزه دهم اسفند ماه 1375 گلستان اردبیل (Mw=6.0)

109. مدل گسیختگی زمین لرزه 19 تیرماه 1382 زرین دشت با استفاده از داده های جنبش نیرومند زمین

110. بررسی جنبش نیرومند زمین و داده های شتابنگاری در زمین لرزه 20 اردیبهشت 1376 اردکول(قائن) با بزرگای Mw=7.2

111. ارزیابی دو روش خرپای پلاستیسیته و میله و کش در طراحی دیوارهای برشی بازشودار

112. بررسی جنبه های زلزله شناختی زمین لرزه 21 مه 2003 زیموری،الجزایر

Mw=6.8

113. بررسی جنبه های زلزله شناختی زمین لرزه 16/8/1384 بالاکوت( پاکستان) با بزرگای گشتاوری Mw=7.6

114. معرفی روش تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی مدی و تعیین نسبت تغییر مکان طبقات توسط آن

115. اثر مدهای بالاتر در تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی

116. بررسی جنبش شدید زمین و پردازش داده های شتابنگاری زمین لرزه اول تیرماه 1381 چنگوره آوج Mw=6.3

117. بررسی مقدماتی زمین لرزه 5 دیماه 1382 بم

118. تاثیر گسله ها در شکل گیری تاقدیسهای هزاردره در تپه های عباس آباد تهران

119. ارزیابی عملکرد سازه های فولادی قاب خمشی با اهمیت زیاد با دستورالعملهای بهسازی لرزه ای

120. آزمایش کالیبره کردن نسبی حسگرهای سرعت سنج SS-1 وشتاب سنج FBA-11 بر روی میز لرزان

121. بررسی نو زمین ساختی پهنه رو مرکز مهلرزه ای زمین لرزه دهم شهریور 1341 بوئین زهرا (Ms=7.2) در ناحیه دشت قزوین

122. نتایج مقدماتی حاصل از بررسیهای دیرینه لرزه شناسی گسل مشا در دره مشا

123. خطر زمین لرزه و ساخت و ساز در حریم گسل شمال تبریز و حریم گسلش گسلهای زمین لرزه ای ایران

 

 

+ نوشته شده در  ساعت 14  توسط یوگی و دوستان  |