و من اناری می کنم دانه به دل می گویم خوب بود این مردم دانه های دلشان پیدا بود
 

مجموعه مقالات شهرسازی نشریات دانشگاه تهران- بخش دوم

 

 دریافت اصل مجموعه مقالات

 

همچنین عناوین این مجموعه مقالات عبارتند از:

 

1.     ادراک جغرافیایی محیط نظام اکولوژیک 

2.     نگرشی به محیط روستایی 

3.     بررسی علل پایداری ساختمانهای مسکونی روستایی در برابر زلزله و ارائه الگوی ساخت (زرند کرمان)

4.     پروژه شهر سالم سازمان بهداشت جهانی و لزوم اجرای آن در ایران 

5.     محیطهای انسان ساخته یا محیطهای مصنوعی 

6.     بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی منطقه یخکش 

7.     بررسی مسائل و راه حلهای مربوط به استفاده صحیح از آبهای سطحی و زیر زمینی در ایران

8.       تحلیلی از شاخصهای اجتماعی مسکن در ایران 

9.     آلودگی آبهای دریا و سایر مسائل بهداشتی در پلاژهای سواحل شمالی 

10.            حیاط در مسکن ایرانی 

11.            بازشناسی شهر و فضاهای باز و ساخته شده  

12.            زمینه محیط شناسی 

13.            نگاهی بر قانون رتبه اندازه و سیستمهای شهری 

14.            خوردگی در شبکه های توزیع آب آشامیدنی و کیفیت آب آشامیدنی  

15.            پژوهش در پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه ماکو 

16.            شناخت روند تحولات تاریخی 

17.            تهران چگونه شهری است و چگونه باید باشد؟  

18.            تحليل الگوي سينوپتيكي اينورژن هاي شديد شهر تهران 

19.            وسائط نقلیه موتوری و آلودگی هوا 

20.            سازه های غشایی

21.              بررسی توان اکولوژیکی منطقه گیلان مازندران برای توسعه شهری،روستایی،صنعتی و توریسم 

22.            ابداع یک محیط سازگار 

23.            برنامه ریزی فیزیکی،اقتصادی و اجتماعی شهرکهای روستایی 

24.            تخریب آبخوانه در اثر بهره برداری بی رویه از آبهای زیر زمینی (دشت قم)

25.            ضرورت همسازی سازه و معماری در معماری معاصر 

26.            تحليل سينوپتيكي بارندگي دوره 21 تا 26 تيرماه 1378 در ايران 

27.            بررسی مقدماتی سواحل دریاچه رضائیه 

28.            بررسی آسیبهای ناشی از اجرای نامناسب در ساختمانهای خسارت دیده از زلزله (منطقه قائنات- اردیبهشت 76 

29.            توسعه فیزیکی شهر یزد و تاثیر آن بر جمعیت بافت قدیم شهر 

30.            ضرورت ارزیابی توان زیست محیطی سرزمین در طرحهای توسعه کالبدی 

31.            الگوهای اسکان جمعیت 

32.            تالابها اهمیت و ارزش آنها برای انسان 

33.            پهنه بندي بخش مركزي شهرستان ورزقان براي مكان يابي مراكز خدمات روستايي با استفاده از GIS 

34.            جامعه شناسی موافق علم یا مخالف آن؟  

35.            تغییرات خانواده و کاهش باروری در ایران(یزد)

36.            بار محیط  

37.            اولین شهرها و نحوه فرم پذیری آنها در طی تاریخ 

38.            Land consolidation, an unsuccessful experience under government models but successful in the framework o 

39.            مسائل مربوط به شناسایی و ارزیابی فوائد زیست محیطی جنگلها 

40.            فراتحلیل انجام شده در حوزه آسیب شناسی اجتماعی در ایران 

41.            بررسی نقش عوامل مؤثر در گسترش وتکامل مخروط افکنه های ارتفاعات دره دیز- دیوان داغی با استفاده از روش ها 

42.            رابطه سیستم ارتباط جمعی و تحول از روستا به شهر  

43.            بررسی عوامل جغرافیایی در آلودگی هوای تهران 

44.            محیطهای روستا و شهر 

45.            تعامل جهانی شدن،شهروندی و دین  

46.            بررسی مشارکت روستاییان در مناطق زلزله زده 

47.            تالابها یا آب بندهای مازندران 

48.            پیش بینی شدت،تدوام و فراوانی خشکسالی به کمک روشهای احتمال و سریهای زمانی(استان سیستان و بلوچستان)

49.            افزایش قابلیت پیاده مداری ،گامی به سوی شهری انسانی تر  

50.            توزیع فضایی مراکز خدمات بهداشتی- درمانی در مناطق شهری تهران 

51.            نظری چند به وضع جمعیت استان چهار محال و بختیاری  

52.            بررسی محدودیتهای تهیه نقشه دمای سطحی بیابان لوت با استفاده از داده های باند حرارتی ماهواره لندست 

53.            اداره اراضی طبیعی و محیط زیست  

54.            پژوهشی در زمینه های نظری و نتایج تجربی مهاجرت و باروری 

55.            جایگاه دروغ والگوهای رفتاری آن در روابط اجتماعی ما 

56.            منظری چند راجع به مسائل آب در یک کشور صنعتی 

57.            بازخواني ميدان صاحب آباد از روي تصاويرشاردن ومطراقچي براساس متون تاريخي(ازشكل گيري تا دوره صفويه)

58.            از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی 

59.            تاثیر آراء و اندیشه های دریدا بر معماری 

60.            کثرت گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن و تحول فرهنگی سیاسی نخبگان در ایران  

61.            تعیین میزان اهیمت اقتصادی صنایع با استفاده از روشهای تحلیل چند گانه 

62.            برنامه ریزی توسعه آتی جزیره قشم در چهارچوب آمایش سرزمین  

63.            قومیت،نابرابری آموزشی و تحولات جمعیتی 

64.            ارزيابي روش هاي ساخت و اصلاح مدل هاي ارتفاعي حوضه سد گلستان2 

65.            ارزیابی اهداف،سیاستها و برنامه های عمرانی روستایی در برنامه پنج ساله دوم با تاکید بر ساماندهی فضاها

66.            ارزیابی کمی بیابان زایی جهت ارائه یک مدل منطقه ای (دشت آق قلا و گمیشان)

67.            مدلهای علی 

68.            بررسی تغییرات تپه های ماسه ای ساحلی استان سیستان و بلوچستان (1372-1346)

69.            نظریه های زندگی روزمره 

70.            بررسی تاثیر جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا بر میزان حجم سرپای راشستانهای طبیعی  اسالم پهنه بندی خطر حرکتهای توده ای با استفاده از دو روش رگرسون چند متغیره و AHPآبخیز گرمی چای

71.            ترکیب سنی نیروی محرکه رشد و جمعیت آینده ایران 

72.            محله مسکونی پایدار (نارمک)

73.            آموزش شهرسازی در کشورهای مشترک المنافع کمتر توسعه یافته:ارزیابی 

74.            آشنایی با مدلسازی و کنترل کیفی 

75.            تصحیح ساختار هندسی تصاویر رقومی غیر متریک در فتوگرامتری و بینایی کامپیوتر به منظور استخراج اطلاعات سه بع 

76.            سیمای طبیعی تهران  

77.            تعیین شاخصهای موثر در انتخاب محل استقرار واحدهای تخته چند لا و روکش به کمک AHP 

78.            برنامه ریزی توسعه و عمران روستایی در ایران،از فکر تا عمل 

79.            بررسی جغرافیایی جرایم در شهر تهران 

80.            حکمت معماری اسلامی  

81.            درباره محیط زیست و مسائل آن 

82.            کیفیت آموزش وکار حرفه ای درایجاد همسازی بین فضا و سازه در معماری معاصر غرب 

83.            حسینه ها و تکایا ،بیانی از هویت شهرهای ایرانی  

84.            اصل کلیت در طراحی شهری  

85.            تفرجگاههای عمومی و ضرورت برنامه ریزی پارک سازی در ایران 

86.            بررسی عوامل شوری آب و خاک در منطقه برم دامغان 

87.            تحلیل الگوهای روابط و مناسبت شهر و روستا در نواحی روستایی اطراف تهران 

88.            بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت،خانوار ،سکونت و شهرگرایی ایران،فرانسه و رومانی

89.            بررسی عوامل بیابانزایی دشت حسین آباد میش مست قم جهت ارئه یک مدل منطقه ای 

90.            صنعت توریسم و توسعه پایدار نمادی از مدیریت پویا 

91.            بررسی سطح علل و عوامل تعیین کننده مرگ ومیر تهران بزرگ در سال 1375 

92.            موانع و مسائل جایگاه جامعه شناسی توسعه روستایی در ایران 

93.            معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی جایگاه حفاظتی تالابهای ایران 

94.            کاربرد پروفیلهای سه بعدی تغییر شکل و فشار اطراف تونل در تحلیل پایداری فضاهای زیر زمینی 

95.            تاثیرعملیات بیابان زدایی در وضعیت اجتماعی اقتصادی شهر کرمان 

96.            نظری کوتاه به سیمای دهات یزد 

97.            هویت فرهنگی و نقش آن در طراحی محصولات  

98.            سیستم اطلاعات جغرافیایی 

99.            حفظ ارزشهای سنتی معماری سنتی در معماری معاصر ایران 

100.       بکارگیری نظریه تلفیق اطلاعات در کشف اتوماتیک تغییرات مکانی ساختمانها در پایگاه های اطلاعات مکان مرجع شهر 

101. جایگاه روستا و کشاورزی در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب  

102. ارائه الگوهای طراحی و احیاء در مناطق رود کناری با رعایت اصول اکولوژیک منظر 

103. مطالعه تفکیک پذیری طیفی کلاس های اطلاعاتی بیابان لوت بااستفاده ازداده های ماهواره

104. بررسی عملکرد شبکه پخش سیلاب موغار اردستان در تغذیه سفره های آبهای زیر زمینی

105.   تعیین دبی حداکثر سیلاب به کمک روش SCS در حوزههای آبخیز کوچک 

106. یافته هایی از طرح شنب غازان،پدیده شهری عصر ایلخانی به نام ابوب البر  

107. مردم شناسی شهری و روش تحقیق آن 

108. تاملی در رابطه مابین ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی در شهر کاشان 

109. تحلیل و تبیین مشکلات اجتماعی- روانی کودکان بی سرپرست در شهرستان رودبار 

110. اندیشه های خام شهرسازی 

111. سلطه گری گرسنگی،بررسی اجمالی رابطه توانمندی اقتصادی و سیاسی و گرسنگی  

112. بررسی امکان طبقه بندی اراضی شور با استفاده از داده های رقومی لندست- تی ام 

113. ايجاد مدل طيف قابليت اكولوژيكي بهره وري انسان از پاركها و مناطق حفاظت شده 

114. مدیریت آب و تعذیه سفره آبهای زیر زمینی در شهرستان جهرم 

115. اثر استحصال سیلاب در بند سارها بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک 

116. جمعیت تهران و آینده آن 

117. برررسی اکوسیستم از چه راهی؟کلی نگری یا جامع نگری

118. Contingent valuation in estimating the willingness to pay for environmental conservation in tabriz- Iran  

119. جایگاه شاخصهای مسکن در فرآِیند برنامه ریزی مسکن 

120. فقر،آسیب پذیری و توسعه(منطقه روستایی در گرمسار)

121. بررسی امکان استفاده ازاطلاعات ماهواره توپکس- پوزایدون در تهیه DTM خشکسالی ها

122. آفرینشگری و روند آموزش خلاقانه در روند طراحی معماری 

123. کلانشهر و حیات ذهنی 

124. ارائده یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان

125.   نگرشی بر محیط زیست حوضه رودخانه شور 

126. گزارش سمینار اتومبیل و آلودگی محیط زیست 

127. توان رقابتی و روابط پیمانکاری: بحثی در جامعه شناسی اقتصادی ایران  

128. محاسبة دماي مؤثر استاندارد با طراحي نرم افزار سلامت (مطالعة موردي محاسبه دماي مؤثر در 130 ايستگاه سينوپتک)

129. ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع و محاسبه هزینه خروج 

130. والتر بنیامین: دگرگونی تجربه و خاطره در عصر جدید و کلانشهر مدرن 

131. تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس و دریای عمران از طریق تلفیق مشاهدات GPS و اطلاعات تاید گیج ها  

132. پهنه بندی سرعت موج برشی آبرفتهای گستره تهران 

133. ارائه مدلی برای ارزیابی طرحهای آبخیزداری 

134. شهر،شهرسازی و محیط زیست  

135. α-shape ها در مدلسازی رقومی سطح زمین 

136. بررسی نظام جغرافیایی- سیاسی ناحیه ای و امکالن سنجی آن در ایران 

137. برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز در مناطق خشک (کاشان)

138. مقایسه روشهای جنگلداری همسال و ناهمسال در جنگلهای منطقه گلبند نوشهر  

139. توسعه صنعتی مناطق و عوامل موثر بر مکانیابی فعالیتهای صنعتی بزرگ  

140. گسترش افقی شهر و ظرفیت موجود زمین(یزد)

141. تدوین شکل و دشواریهای معماری معاصر ایران 

142. ضرورت تحول در کارکرد اقتصادی نواحی روستائی (مطالعۀ موردی: بخش خورگام شهرستان رودبار)

143. مسجد جامع کبیر نی ریز 

144. اثر دفن زباله بر آبهای سطحی و زیر زمینی  

145. آفرینش اثر معماری،بنیان ها و سویه ها 

146. پژوهشی در توسعه و مشارکت در روستاهای برگزیده استان آذربایجان شرقی  

147. برسی توزیع های احتمالی مناسب برای دبی های حداقل،میانگین و حداکثر به کمک روش گشتاورL  استان مازندران

148. جایگاه طراحی صنعتی در برنامه ریزی فرهنگی

149.     تعیین شدت فرسایش بادی در منطقه کاشان با استفاده از مدل بیابان زایی  

150. بهبود روشهای هوشمند عامل ترکیب اطلاعات 

151. پژوهشی جامعه شناسی در زمینه مشارکت اجتماعی زنان روستایی آغکند شهرستان میانه

152.  Spatial distribution of trip economic activities employment in Iran’s province  

153. بررسی روشهای کنترل فرسایش بادی برای حفاظت راه آهن(بافق)

154. مکان شهر تهران  

155. تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخصهای مسکن شهری در ایران 

156. پژوهشی در توسعه و نابرابری در مناطق روستایی شهرستان مرند 

157. پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیز شلمانرود در استان گیلان 

158. اکولوژی انسانی 

159. سنجش و تحلیل توسعه یافتگی شهرها و شهرستانهای استان گلستان 

160. برسی اکولوژیک پوشش گیاهی مراتع ییلاقی هزار جریب بهشهر  

161. ارزیابی کارایی باندهای طیفی ماهوارهای لندست TM  در مطالعات کویرهای ایران 

162. نقش ساختار جغرافیایی در سیل 1378 شهر نکاء  

163. لایه آمیختگی شهری و آلودگی هوا 

164. نقش طرح کالبدی در حس مکان مسجد 

165. بررسی تاریخی قلمرو جنگهای ایران با تاکید بر جنگلهای ایران 

166. معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها  

167. هرمونتیک: بازسازی یا گفتگو 

168. بررسی علل و آثار اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی روستاهای متروک شده در حاشیه شمالی گرمسار 

169. بررسی منابع برزو ناهماهنگی در نقشه های زمین شناسی ایران 

170. ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست در استان همدان به کمک مدل تخریب 

171. الگوی مکان یابی شهر صنعتی شهر اراک 

172. آمایش سرزمین منطقه حفاظت شده ارسباران

173. سنجش توسعه پایداری اجتماعی شهر قم 

174. مقدمه ای بر تحلیل ساختاری- دستوری کالبد شهر 

175. پیدایش تکامل فیزیکی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی حاشیه نشینی (محله عین 2 اهواز)

176. بررسی سیاستهای محلی مسکن در ایران و انگلیس 

177. عوامل فرهنگی و اجتماعی در تقابل و تعامل با محیط زیست(اراک)

178. مقدمه ای بر مفهوم توسعه پایدار شهری و نقش برنامه ریزی شهری 

179. برسی ارتباط پارامترهای اقلیمی و عملکرد دیم به کمک مدل رگرسیون(دشت سیلاخور)

180. شهرگرایی و شهرسازی شتابزده الگوی فاوستی توسعه 

181. طراحی و پیاده سازری یک سیستم فتوگرامتری رقومی برد کوتاه جهت بازسازی اتوماتیک سطح صورت انسان  

182. مرحله اول گذار جمعیتی ایران 

183. الگوی حاکم بر فرآیند پیوستگی و گسستگی سرزمینی در ایران 

184. تعیین مراکر و محورهای بهینه خدمت رسانی در برنامه ریزی ناحیه ای به کمک  GISشهرستان کلاله

185. حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست بررسی حقوق بشر اروپایی 

186. رهيافت پيشگيري از وقوع آلودگي مديريت كيفيت جامع 

187. وضعیت اکولوژیک جزیره هوبره در ایران 

188. پایداری شهری و نگرشهای اکولوژیکی: ضرورت بسترسازی مشترک برای کاربرد نظریه

189. خشکی 

190. بارندگی 

191. تغییرات مورفولوژیکی در ایران - رشت- چکیده 

192. مکان یابی عرصه های مناسب احداث صنعت در استان قم با gis(چکیده)

193. استقرار سیستم الگوی مناسب سیستم مدیریت محیط زیست در صنعت نفت (چکیده)

194. برنامه ریزی و کارکرد شهرهای جدید در ایران (چکیده)

 

+ نوشته شده در  ساعت 20  توسط یوگی و دوستان  |